Przetargi

Przetargi

2018.01.08

Zarząd Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowa” w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy:

ul. Zatokowej 20, 22A, 22B.

Zamówienie nie jest finansowane ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. Przedmiar robót wraz z dokumentacją przetargową dostępny jest w biurze Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 15/4 w Gdańsku.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Wymiana balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zatokowej 20,22A,22B – i nazwą Oferenta w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz 14.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2018 r o godz. 10.00 w biurze Spółdzielni.

Dane kontaktowe Zamawiającego: Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowa” 80-299 Gdańsk ul. Kwiatkowskiego 15/4, tel.: (58) 5527053, mail: administracja@lwsmosowa.pl.

 

 

 

 

 

 


 

error: Not Access - Brak Dostępu