Archiwum

2017.05.29


 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd LWSM „OSOWA” zwołuje na dzień

23 czerwca 2017 roku o godz. 18°° Walne Zgromadzenie Członków LWSM „OSOWA”.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku -Osowej.

 

08.03.2017

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSOWA” 80-299 Gdańsk
ul. Kwiatkowskiego 15/4 , tel. 58 552-70-53 e-mail: administracja@lwsmosowa.com

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na termomodernizację budynków wielorodzinnych.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: termomodernizację budynków wielorodzinnych wraz z wymianą pokrycia dachu budynków przy ul. Zatokowej 17
i Balcerskiego 6 oraz ocieplenie ścian zewnętrznych (elewacji, piwnic ) budynku wielorodzinnego przy ul Zatokowej 20,22/A, 22/B w Gdańsku Osowej.

Warunki przetargu, sposób przygotowania oferty oraz termin wykonania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która jest do odbioru osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. od 8.00 do 14.00 lub drogą elektroniczną po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł w kasie spółdzielni lub na konto
nr 37 1020 1811 0000 0202 0014 2398.

Termin Ofert

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 24.03.2017 r. godz 15.00.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 27.03.2017 r .
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwierania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

02.2017

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSOWA” 80-299 Gdańsk
ul. Kwiatkowskiego 15/4 , tel. 58 552-70-53 e-mail: administracja@lwsmosowa.com

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na termomodernizację budynków wielorodzinnych.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: termomodernizację budynków wielorodzinnych wraz z wymianą pokrycia dachu budynków przy ul. Zatokowej 17
i Balcerskiego 6 oraz ocieplenie ścian zewnętrznych (elewacji, piwnic ) budynku wielorodzinnego przy ul Zatokowej 20,22/A, 22/B w Gdańsku Osowej.

Warunki przetargu, sposób przygotowania oferty oraz termin wykonania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która jest do odbioru osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. od 8.00 do 14.00 lub drogą elektroniczną po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł w kasie spółdzielni lub na konto
nr 37 1020 1811 0000 0202 0014 2398.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 06.03.2017 r. godz 15.00.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 08.03.2017 r .
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwierania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

2016.02.05

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSOWA” 80-299 Gdańsk
ul. Kwiatkowskiego 15/4 , tel. 58 552-70-53 tel/fax 58 552 71 37 .

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie docieplenia ścian metodą lekko mokrą z wymianą obróbek blacharskich, wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zatokowej 18 oraz wymianą pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul Kwiatkowskiego 1A i 1B w Gdańsku Osowej.

Warunki przetargu, sposób przygotowania oferty oraz termin wykonania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która jest do odbioru osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. od 8.00 do 14.00 lub drogą elektroniczną po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł gotówką w kasie spółdzielni lub na konto
nr 37 1020 1811 0000 0202 0014 2398.


TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 11.03.2016 r. godz 15.00.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 14.03.2016 r .

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwierania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

2015.12.02

Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowa” w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej prawo wieczystego użytkowania na okres 20 lat.

 


 

2015.12.01

 LWSM „OSOWA” w Gdańsku z siedzibą ul. Kwiatkowskiego 15/4, 80-299 Gdańsk Osowa, zaprasza do złożenia oferty na coroczne badanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach spółdzielni.

Prosimy o przedłożenie oferty na planowany zakres robót w terminie do 09.12.2015r

 


 

2015.08.18
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSOWA” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w zakresie wymiany pokrycia i docieplenia dachu w budynkach przy ul Kwiatkowskiego 1 A, 1 B z terminem realizacji 100 dni, przy ul. Zatokowej 17 z terminem realizacji 50 dni oraz przy ul. Zatokowej 18 z terminem realizacji 50 dni.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zainteresowani mogą otrzymać drogą elektroniczną po zgłoszeniu.
Wadium dla budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 wynosi 6.000,- zł., dla budynku przy
ul. Zatokowej 17 wynosi 3.000,- zł oraz dla budynku przy ul. Zatokowej 18 wynosi 3.000,- zł, które należy
wpłacić na konta Spółdzielni nr: PKO BP VIII O/Gdańsk 37 1020 1811 0000 0202 0014 2398
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 15/4,
tel. 58 552 70 53,509 039 118.
Termin składania ofert do dnia 31.08.2015 r. do godz. 15.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2015 r.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwierania złożonych ofert.
LWSM „OSOWA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, wprowadzenia dodatkowych rokowań wg Regulaminu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

2015.07.07
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSOWA” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w zakresie wymiany pokrycia i docieplenia dachu w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 1 A, 1 B z terminem realizacji 100 dni, przy ul. Zatokowej 17 z terminem realizacji 50 dni oraz przy ul. Zatokowej 18 z terminem realizacji 50 dni.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zainteresowani mogą otrzymać drogą elektroniczną po zgłoszeniu.
Wadium dla budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 wynosi 6.000,- zł., dla budynku przy ul. Zatokowej 17 wynosi 3.000,- zł oraz dla budynku przy ul. Zatokowej 18 wynosi 3.000,- zł, które należy wpłacić na konta Spółdzielni nr: PKO BP VIII O/Gdańsk 37 1020 1811 0000 0202 0014 2398 Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 15/4, tel. 58 552 70 53
Termin składania ofert do dnia 31.07.2015 r. do godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2015 r.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwierania złożonych ofert.
LWSM „OSOWA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, wprowadzenia dodatkowych rokowań wg Regulaminu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

2015.06.17
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSOWA” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w zakresie wymiany pokrycia i docieplenia dachu w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 1 A, 1 B z terminem realizacji 100 dni, przy ul. Zatokowej 17 z terminem realizacji 50 dni oraz przy ul. Zatokowej 18 z terminem realizacji 50 dni.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zainteresowani mogą otrzymać drogą elektroniczną po zgłoszeniu.
Wadium dla budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 wynosi 6.000,- zł., dla budynku przy ul. Zatokowej 17 wynosi 3.000,- zł oraz dla budynku przy ul. Zatokowej 18 wynosi 3.000,- zł, które należy wpłacić na konta Spółdzielni nr: PKO BP VIII O/Gdańsk 37 1020 1811 0000 0202 0014 2398
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwiatkowskiego 15/4,         tel. 58 552 70 53
Termin składania ofert do dnia 30.06.2015 r. do godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2015 r.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwierania złożonych ofert.
LWSM „OSOWA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, wprowadzenia dodatkowych rokowań wg Regulaminu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

error: Not Access - Brak Dostępu